DAVID MẠCH SCALP

DAVID MẠCH SCALP

Mạch Văn Tài
بایو
chiến lược puplic scalp gold. mọi người nhớ cài stoploss. mọi người nên có trách nhiệm với tiền của bản thân.
Ebb and Flow

Ebb and Flow

2/10
رسک
1079%
منافع
20%
کمیشن
1:200
مشروبات
Little Qiu

Little Qiu

3/10
رسک
3529%
منافع
15%
کمیشن
1:200
مشروبات
Cobra Forex

Cobra Forex

3/10
رسک
785%
منافع
20%
کمیشن
1:200
مشروبات