TAM QUỐC 1

TAM QUỐC 1

Nghĩa Trương Hữu
بایو
Có TP và SL, Chiến dịch lấy RSI làm chủ đạo, Chỉ mở giao dịch khi đủ điều kiện, Mục tiêu lợi nhuận 20%-50% mỗi tháng.
GGGGGGGGG1

GGGGGGGGG1

8/10
رسک
2863%
منافع
20%
کمیشن
1:200
مشروبات
Safe Invest

Safe Invest

1/10
رسک
411%
منافع
0%
کمیشن
1:50
مشروبات
----------

----------

4/10
رسک
249%
منافع
0%
کمیشن
1:20
مشروبات