Trader Tia Chớp

Trader Tia Chớp

Duong Pham Thi Thuy
بایو
Tài khoản giao dịch với phương pháp hedging giữa thị trường biến thiên Link group: https://zalo.me/g/xlcpek096 Zalo :0784867777 Sdt : 0784867777
Sonhacapital

Sonhacapital

7/10
رسک
5%
منافع
10%
کمیشن
1:200
مشروبات
shryar abbas

shryar abbas

8/10
رسک
132%
منافع
25%
کمیشن
1:200
مشروبات
KT forex 2

KT forex 2

4/10
رسک
2356%
منافع
15%
کمیشن
1:200
مشروبات